Trường Mầm non Phường 2 là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Phường 2 xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Phường 2, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

 

Đa số giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non hệ chính quy, đội ngũ giáo viên không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn của mình.

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Trường gồm 16 lớp và sĩ số lớp học như sau:

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 13 cháu với 2 cô giáo và 2 bảo mẫu (Võ Thị Ngọc Hân và Dương Thị Thúy Huỳnh)

Lớp mầm 1 (3 tuổi- dưới 4 tuổi):  25 cháu với 2 cô giáo (Nguyễn Thị Kim Kha và Trương Cao Thái Ngân)

Lớp mầm 2 (3 tuổi- dưới 4 tuổi):  25 cháu với 2 cô giáo (Võ Thị Cẩm Ngọc và Đặng Thúy Triều)

Lớp mầm 3 (3 tuổi- dưới 4 tuổi):  12 cháu với 1 cô giáo ( Nguyễn Thị Phương Linh)

Lớp chồi 1  (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 30 cháu với 2 cô giáo (Phùng Cẩm Như  và Huỳnh Thị Liên)

Lớp chồi 2 (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 30 cháu với 2 cô giáo (Nguyễn Thị Diễm và Huỳnh Kim Thảo Nguyên)

Lớp lá 1 (5 tuổi – 6 tuổi): 35 cháu với 2 cô giáo (Trương Kim Phương và Nguyễn Thị Thanh Trúc)

Lớp lá 2 (5 tuổi – 6 tuổi): 35 cháu với 2 cô giáo (Triệu Thị Thanh Trúc và Lê Thị Diễm My)

Lớp lá 3 (5 tuổi – 6 tuổi): 35 cháu với 2 cô giáo (Nguyễn Thị Ngọc Hân và Phạm Quỳnh Ngân)

Lớp lá 4 (5 tuổi – 6 tuổi): 32 cháu với 2 cô giáo (Lê Thị Minh Phượng và Trần Thị Cẩm Thanh)

Lớp lá 5 (5 tuổi – 6 tuổi): 35 cháu với 2 cô giáo  (Nguyễn Thị Hồng Nhanh và Lê Thị Diệu)

Lớp lá 6 (5 tuổi – 6 tuổi): 29 cháu với 2 cô giáo (Dương Thị Thu Hảo và Huỳnh Thị Nhẹ)

Lớp lá 7 (5 tuổi – 6 tuổi): 25 cháu với 2 cô giáo (Nguyễn Thị Bạch và Lê Thị Muội)