Trong những ngày ở nhà do dịch bệnh, chắc các con rất là buồn bây giờ cô Cẩm Ngọc sẽ hướng dẫn các con một thí nghiệm để mình thực hiện khi ở nhà nha