đã lâu rồi do dịch bệnh covid-19 các con không được gặp cô giáo và bạn bè của mình. Nhưng các con đừng lo nha bây giờ chúng ta gặp nhau với câu chuyện cô sẽ kể cho các con nghe. các con cùng chú ý lắng nghe nha.