Khi ở nhà vào mùa dịch các con cần biết những việc nào chúng ta nên làm và những việc nào chúng ta không nên làm. Các con cùng chú ý nghe cô gợi ý nha.