Tổ chức ngày hội, ngày lễ trong trường mầm non là một hoạt động trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. Nó có vai trò quan trọng góp phần phát triển trí tuệ, thể chất và chính là nội dung của việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ. Hoạt động ngày hội, ngày lễ là hình thức giúp trẻ gia nhập vào cuộc sống xã hội trong những thời điểm có ý nghĩa nhất để giáo dục truyền thống và mang lại niềm vui, niềm tự hào cho trẻ. Bên cạnh đó, thông qua việc tham gia vào các hoạt động ngày hội ngày lễ trẻ được ôn luyện củng cố kiến thức, kỹ năng đã học; rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật, sự hợp tác, chia sẻ cùng bạn bè.

Chính vì vậy, trường mầm non cần phải nhận thức đúng vai trò của việc tổ chức các hoạt động ngày hội ngày lễ. Giúp trẻ hiểu được ý nghĩa của từng ngày lễ và tham gia một cách hào hứng. Giáo viên thấy được trách nhiệm của mình trong việc tham gia hoạt động và tuyên truyền đến cha mẹ trẻ và các cháu. Để tổ chức một cách chu đáo và có ý nghĩa.

Trường Mầm non Phường 2 luôn có những hoạt động lễ hội để cho trẻ tham gia cùng các cô: Hội Trăng Rằm, ngày lễ 20/11, bé với an toàn giao thông…

Bên cạnh đó các cô trong trường Mầm non Phường 2 còn tham gia các phần lễ hội dành cho các cô tham gia để giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau: Hội thi giáo viên duyên dáng, Hội thao 20/11 do phòng giáo dục phát động, giao lưu văn nghệ với các trường trong thị xã Ngã năm, hội thi giáo viên giỏi, Văn nghệ mừng Đảng mừng xuân và hội thi làm đồ dùng dạy học.