Chiều ngày 25/2, tại văn phòng trường Mầm non Phường 2, Chi đoàn trường Mầm non Phường 2 tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022 - 2023
Tại Đại hội, các đai biểu đã nghe dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2023, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2022, đồng thời các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo nhiệm kỳ 2017-2019, phương hướng nhiệm kỳ 2022-2023.
Đồng chí Từ Ngọc Ái, Bí thư chi bộ; đồng chí Huỳnh Thị Nhẹ - Bí thư Đoàn Thanh niên; các đồng chí đã tới dự Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Chi đoàn trường Mầm non Phường 2 nhiệm kỳ 2022-2023 gồm 3 đồng chí: Võ Thị Cẩm Ngọc, Huỳnh Kim Thảo Nguyên, Nguyễn Văn Minh, Phạm Quỳnh Ngân. Tiếp đó, Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2023 đã bầu đồng chí Võ Thị Cẩm Ngọc giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn, đồng chí Huỳnh KIm Thảo Nguyên giữ chức vụ Phó Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2023.

Thay mặt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2023, Tân Bí thư Chi đoàn đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của chi bộ nhà trường và của Đoàn cấp trên, đồng thời khẳng định Ban Chấp hành Chi đoàn Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2022-2023 sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết đã được các đại biểu thống nhất thông qua tại Đại hội.