Được sự thống nhất của Đảng uỷ Phường 2, Chi bộ trường Mầm non Phường 2 tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra chi ủy khóa mới và các chức danh chủ chốt của Chi bộ, có đủ đức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Phát biểu chỉ đạo đại Hội, đồng chí Nguyễn Văn Hoàng  - Thường vụ Đảng ủy - Cán bộ văn phòng Đàng ủy đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể chi bộ trường Mầm non Phường 2 đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Đồng thời biểu dương sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể chi bộ của nhà trường đặc biệt là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Ban chấp hành chi ủy trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí mong muốn Cán bộ, Đảng viên của chi bộ phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn nhân sự để bầu ra cấp ủy nhằm lãnh đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đặc biệt chi ủy cần có biện pháp để nâng cao công tác phát triển Đảng trong nhiệm kỳ tới.