Thực hiện Công văn số 106/PGDĐT ngày 02/3/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Ngã Năm về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020, nhà trường đã triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020 tại trường.

Theo đó, chủ đề của Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020 là: “Đất ngập nước là động lực của sự sống - Hãy bảo tồn đất ngập nước”.

Việc tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới không chỉ có ý nghĩa trong thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của các cán bộ quản lý, mà còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ giáo viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh trong nhà trường về vai trò, tầm quan trọng của các vùng ngập nước. Qua đó, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học các vùng đất ngập nước; phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái; bảo tồn bền vững tài nguyên đất ngập nước.

Vai trò quan trọng nhất của đất ngập nước:

+ Bảo vệ khí hậu

+ Làm sạch nước

+ Tạo việc làm

+ Mang lại giá trị kinh tế

Mất đất ngập nước = Mất đa dạng sinh học

Chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới là “Ngăn chặn suy kiệt đất ngập nước để chống biến đổi khí hậu”. Để hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020 thì các cơ quan đơn vị phải phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước; kêu gọi cộng đồng cùng cam kết bảo tồn, cũng như dừng ngay các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước.

Bên cạnh đó cần có sự phối hợp của các Ban ngành, Ủy ban Nhân dân Thị xã, Phường triển khai lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành và địa phương.

Để thiết thực hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020, nhà trường đã Tổ chức phát động phong trào với nội dung bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học các vùng đất ngập nước; phục hồi vùng đất ngập nước bị suy thoái; bảo tồn, sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước, hạn chế tối đa việc tháo nước, gây mất nước tại các vùng đất ngập nước để góp phần chống lại sự biến đổi khí hậu; lồng ghép nội dung về bảo tồn, sử dụng bền vững vùng đất ngập nước vào chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển và hoạt động của ngành, đơn vị và địa phương về chủ đề “Đất Ngập nước là động lực của sự sống - Hãy bảo tồn đất ngập nước”.

Cùng với đó, nhà trường cũng đã tuyên truyền đến các bậc phụ huynh thông qua bảng tuyên truyền của trường, lớp đồng thời cũng phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn tăng thời lượng phát sóng, xây dựng chuyên trang, phóng sự, chương trình, bài viết về chủ đề “Đất ngập nước là động lực của sự sống - Hãy bảo tồn đất ngập nước” nhằm tuyên truyền về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước và kêu gọi cộng đồng cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, dừng hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và thúc đẩy phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái.

Các vùng đất ngập nước có vai trò quan trọng cho sự sống, là cái nôi của đa dạng sinh học cung cấp nước và môi trường sống cho sinh vật. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, việc bảo tồn các vùng đất ngập nước giàu tài nguyên luôn được nhà trường xác định là một trong những mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Để phát huy giá trị các vùng đất ngập nước, cũng như khắc phục những khó khăn, bất cập đang gặp phải về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước. Theo đó, việc bảo tồn và sử dụng vùng đất ngập nước phải được thực hiện trên nguyên tắc tiếp cận hệ sinh thái, bảo đảm duy trì toàn vẹn cấu trúc, chức năng, đặc tính sinh thái của vùng đất ngập nước; tăng cường vai trò, sự tham gia của cộng đồng dân cư sinh sống trên địa bàn, chung quanh vùng đất ngập nước khuyến khích đầu tư cho bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên cả nước...Vì vậy, cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với việc ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời kêu gọi cộng đồng cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước; dừng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và thúc đẩy phục hồi các vùng đất ngập nước suy thoái. Các cơ quan có liên quan cần thực hiện tốt việc bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước và hạn chế đến mức thấp nhất việc tháo nước, gây mất nước tại các vùng ngập nước để góp phần chống lại biến đổi khí hậu trên toàn cầu; lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, nhằm ứng phó biến đổi khí hậu vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, địa phương một cách hiệu quả và bền vững...

Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước cần đảm bảo 3 nguyên tắc:

+ Việc bảo tồn và sử dụng vùng đất ngập nước phải được thực hiện trên nguyên tắc tiếp cận hệ sinh thái, bảo đảm duy trì toàn vẹn cấu trúc, chức năng, đặc tính sinh thái và đa dạng sinh học của vùng đất ngập nước;

         + Tăng cường vai trò, sự tham gia của cộng đồng dân cư sinh sống trên, xung quanh vùng đất ngập nước và các bên liên quan trong bảo tồn, sử dụng bền vững vùng đất ngập nước;

         + Đảm bảo cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng, hợp lý về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên liên quan trong việc sử dụng dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước.

Khuyến khích bảo tồn đa dạng sinh học tại vùng đất ngập nước

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cộng đồng dân cư đầu tư, tham gia vào các hoạt động sau:

+ Bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên và loài chim di cư tại vùng đất ngập nước.

+ Phục hồi các vùng đất ngập nước quan trọng, các hệ sinh thái đất ngập nước tự nhiên đã bị suy thoái hoặc bị khai thác quá mức; duy trì và phòng ngừa sự biến đổi các đặc tính sinh thái vùng đất ngập nước.

+ Giám sát các hoạt động trên vùng đất ngập nước quan trọng; phát hiện và thông báo kịp thời với cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước quan trọng.

+ Thực hiện mô hình sinh kế bền vững về môi trường, mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, các hoạt động du lịch sinh thái theo quy định của pháp luật.

          Nhà trường cũng đã lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước vào các chủ đề, các hoạt động trong ngày để giáo dục các cháu thông qua các chuyên đề như: Bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu…để giáo dục các cháu biết bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên nhưng cũng cần có sự phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh vì phụ huynh là nguồn động viên lớn, khích lệ trong việc giáo dục bảo vệ môi trường. Vì thế để nhận được sự hỗ trợ đó, nhà trường thường xuyên tuyên truyền với phụ huynh về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong cuộc sống hàng ngày và nhắc nhở phụ huynh cùng tham gia thực hiện bằng khẩu hiệu “Mỗi người hãy trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động bảo vệ môi trường” phụ huynh đã ủng hộ cho lớp những chậu cảnh nhỏ, cây xanh để tạo cho khung cảnh vườn trường thêm đẹp hơn.

Vào những giờ hoạt động ngoài trời giáo viên thường trò chuyện cùng trẻ về lợi ích của cây xanh như cây xanh làm cho không khí trong lành, làm giảm ô nhiễm môi trường… cung cấp cho con người thức ăn, thuốc chữa bệnh, cây xanh của rừng còn ngăn chặn lũ lụt… Bên cạnh đó trẻ còn biết tận dụng những chiếc lá vàng, cây cỏ trong vườn, giáo viên hướng dẫn trẻ làm ra những con vật gần gũi… con gà, con mèo… hay cho trẻ chơi bán hàng nấu ăn, làm nón, quần áo…Qua đó giáo viên giáo dục trẻ lòng yêu thiên nhiên, biết chăm sóc, bảo quản, giữ gìn môi trường thiên nhiên mà mình đang sống.

Qua giờ đón, trả trẻ nhắc nhở phụ huynh thường xuyên nhắc trẻ cất giầy, dép, đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, khi nhìn thấy vỏ bánh kẹo nơi công cộng, ngoài sân trường phải nhặt bỏ vào thùng rác ngay… đó cũng là một việc để giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ.

Lồng vào các buổi họp phụ huynh trao đổi về tầm quan trọng của việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ ở gia đình. Tập cho trẻ có thói quen biết vệ sinh cơ thể và vệ sinh môi trường.

Tuyên truyền với phụ huynh về việc sử dụng nguyên vật liệu phế thải (Các chai, lọ nhựa, vải vụn, bìa cattong…) phụ huynh cung cấp cho giáo viên để làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc học và chơi của trẻ, còn nhằm giúp cho phụ huynh biết tác dụng của việc bảo vệ môi trường.

Trong điều kiện hiện nay môi trường bị ô nhiễm, việc xây dựng và bảo vệ môi trường để tạo ra môi trường xanh- sạch – đẹp là việc làm rất cần thiết. Đòi hỏi mỗi người đều phải có ý thức và trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ môi trường. Giáo dục bảo vệ môi trường là một quá trình thông qua các hoạt động giáo nhằm giúp cho con người có được những hiểu biết, có thái độ, kỹ năng và hành vi tốt trong việc bảo vệ môi trường.

Bảo vệ môi trường cho trẻ được thực hiện mọi lúc, mọi nơi bằng các hình thức như lồng ghép vào các giờ học, hoạt động ngoài trời, hoạt động góc, tuyên truyền, trò chơi…tạo hứng thú, giúp trẻ tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng mà lại đạt hiệu quả cao…. Mục tiêu của hoạt động này là giúp trẻ nhận biết được môi trường sạch và môi trường bẩn, nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường. Từ đó trẻ có kỹ năng thói quen vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp, nơi công cộng, chăm sóc cây… làm cho môi trường luôn xanh- sạch- đẹp.

Đặc biệt việc bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước có khả năng dự trữ các bon, điều tiết nguồn nước, điều hòa khí hậu, hạn chế lũ lụt, là nơi lắng đọng phù sa, hình thành đất và tham gia tích cực trong vòng tuần hoàn các chất dinh dưỡng của hệ sinh thái. Đất ngập nước cũng là “cái nôi” quan trọng của đa dạng sinh học; các loài sinh vật trên Trái đất sinh sống và sinh sản ở các vùng đất ngập nước. Đa dạng sinh học vùng đất ngập nước góp phần làm sạch nguồn nước, chất ô nhiễm; bảo vệ, giảm thiểu tác động của bão, nhất là các hệ sinh thái rừng ngập mặn, rạn san hô là tấm chắn bảo vệ vùng ven biển.

          Chủ đề “Đất ngập nước là động lực của sự sống - Hãy bảo tồn đất ngập nước” cho Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020. Chủ đề này nhấn mạnh tầm quan trọng của đất ngập nước đối với toàn bộ sự sống trên Trái đất, đồng thời, kêu gọi mọi người chung tay để bảo tồn cho sự nghiệp phát triển bền vững trên hành tinh của chúng ta.

Thực hiện Công văn số 106/PGDĐT ngày 02/3/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Ngã Năm về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020, nhà trường đã triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020 tại trường.

Theo đó, chủ đề của Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020 là: “Đất ngập nước là động lực của sự sống - Hãy bảo tồn đất ngập nước”.

Việc tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới không chỉ có ý nghĩa trong thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của các cán bộ quản lý, mà còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ giáo viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh trong nhà trường về vai trò, tầm quan trọng của các vùng ngập nước. Qua đó, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học các vùng đất ngập nước; phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái; bảo tồn bền vững tài nguyên đất ngập nước.

Vai trò quan trọng nhất của đất ngập nước:

+ Bảo vệ khí hậu

+ Làm sạch nước

+ Tạo việc làm

+ Mang lại giá trị kinh tế

Mất đất ngập nước = Mất đa dạng sinh học

Chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới là “Ngăn chặn suy kiệt đất ngập nước để chống biến đổi khí hậu”. Để hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020 thì các cơ quan đơn vị phải phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước; kêu gọi cộng đồng cùng cam kết bảo tồn, cũng như dừng ngay các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước.

Bên cạnh đó cần có sự phối hợp của các Ban ngành, Ủy ban Nhân dân Thị xã, Phường triển khai lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành và địa phương.

Để thiết thực hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020, nhà trường đã Tổ chức phát động phong trào với nội dung bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học các vùng đất ngập nước; phục hồi vùng đất ngập nước bị suy thoái; bảo tồn, sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước, hạn chế tối đa việc tháo nước, gây mất nước tại các vùng đất ngập nước để góp phần chống lại sự biến đổi khí hậu; lồng ghép nội dung về bảo tồn, sử dụng bền vững vùng đất ngập nước vào chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển và hoạt động của ngành, đơn vị và địa phương về chủ đề “Đất Ngập nước là động lực của sự sống - Hãy bảo tồn đất ngập nước”.

Cùng với đó, nhà trường cũng đã tuyên truyền đến các bậc phụ huynh thông qua bảng tuyên truyền của trường, lớp đồng thời cũng phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn tăng thời lượng phát sóng, xây dựng chuyên trang, phóng sự, chương trình, bài viết về chủ đề “Đất ngập nước là động lực của sự sống - Hãy bảo tồn đất ngập nước” nhằm tuyên truyền về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước và kêu gọi cộng đồng cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, dừng hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và thúc đẩy phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái.

Các vùng đất ngập nước có vai trò quan trọng cho sự sống, là cái nôi của đa dạng sinh học cung cấp nước và môi trường sống cho sinh vật. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, việc bảo tồn các vùng đất ngập nước giàu tài nguyên luôn được nhà trường xác định là một trong những mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Để phát huy giá trị các vùng đất ngập nước, cũng như khắc phục những khó khăn, bất cập đang gặp phải về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước. Theo đó, việc bảo tồn và sử dụng vùng đất ngập nước phải được thực hiện trên nguyên tắc tiếp cận hệ sinh thái, bảo đảm duy trì toàn vẹn cấu trúc, chức năng, đặc tính sinh thái của vùng đất ngập nước; tăng cường vai trò, sự tham gia của cộng đồng dân cư sinh sống trên địa bàn, chung quanh vùng đất ngập nước khuyến khích đầu tư cho bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên cả nước...Vì vậy, cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với việc ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời kêu gọi cộng đồng cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước; dừng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và thúc đẩy phục hồi các vùng đất ngập nước suy thoái. Các cơ quan có liên quan cần thực hiện tốt việc bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước và hạn chế đến mức thấp nhất việc tháo nước, gây mất nước tại các vùng ngập nước để góp phần chống lại biến đổi khí hậu trên toàn cầu; lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, nhằm ứng phó biến đổi khí hậu vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, địa phương một cách hiệu quả và bền vững...

Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước cần đảm bảo 3 nguyên tắc:

+ Việc bảo tồn và sử dụng vùng đất ngập nước phải được thực hiện trên nguyên tắc tiếp cận hệ sinh thái, bảo đảm duy trì toàn vẹn cấu trúc, chức năng, đặc tính sinh thái và đa dạng sinh học của vùng đất ngập nước;

         + Tăng cường vai trò, sự tham gia của cộng đồng dân cư sinh sống trên, xung quanh vùng đất ngập nước và các bên liên quan trong bảo tồn, sử dụng bền vững vùng đất ngập nước;

         + Đảm bảo cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng, hợp lý về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên liên quan trong việc sử dụng dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước.

Khuyến khích bảo tồn đa dạng sinh học tại vùng đất ngập nước

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cộng đồng dân cư đầu tư, tham gia vào các hoạt động sau:

+ Bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên và loài chim di cư tại vùng đất ngập nước.

+ Phục hồi các vùng đất ngập nước quan trọng, các hệ sinh thái đất ngập nước tự nhiên đã bị suy thoái hoặc bị khai thác quá mức; duy trì và phòng ngừa sự biến đổi các đặc tính sinh thái vùng đất ngập nước.

+ Giám sát các hoạt động trên vùng đất ngập nước quan trọng; phát hiện và thông báo kịp thời với cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước quan trọng.

+ Thực hiện mô hình sinh kế bền vững về môi trường, mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, các hoạt động du lịch sinh thái theo quy định của pháp luật.

          Nhà trường cũng đã lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước vào các chủ đề, các hoạt động trong ngày để giáo dục các cháu thông qua các chuyên đề như: Bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu…để giáo dục các cháu biết bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên nhưng cũng cần có sự phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh vì phụ huynh là nguồn động viên lớn, khích lệ trong việc giáo dục bảo vệ môi trường. Vì thế để nhận được sự hỗ trợ đó, nhà trường thường xuyên tuyên truyền với phụ huynh về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong cuộc sống hàng ngày và nhắc nhở phụ huynh cùng tham gia thực hiện bằng khẩu hiệu “Mỗi người hãy trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động bảo vệ môi trường” phụ huynh đã ủng hộ cho lớp những chậu cảnh nhỏ, cây xanh để tạo cho khung cảnh vườn trường thêm đẹp hơn.

Vào những giờ hoạt động ngoài trời giáo viên thường trò chuyện cùng trẻ về lợi ích của cây xanh như cây xanh làm cho không khí trong lành, làm giảm ô nhiễm môi trường… cung cấp cho con người thức ăn, thuốc chữa bệnh, cây xanh của rừng còn ngăn chặn lũ lụt… Bên cạnh đó trẻ còn biết tận dụng những chiếc lá vàng, cây cỏ trong vườn, giáo viên hướng dẫn trẻ làm ra những con vật gần gũi… con gà, con mèo… hay cho trẻ chơi bán hàng nấu ăn, làm nón, quần áo…Qua đó giáo viên giáo dục trẻ lòng yêu thiên nhiên, biết chăm sóc, bảo quản, giữ gìn môi trường thiên nhiên mà mình đang sống.

Qua giờ đón, trả trẻ nhắc nhở phụ huynh thường xuyên nhắc trẻ cất giầy, dép, đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, khi nhìn thấy vỏ bánh kẹo nơi công cộng, ngoài sân trường phải nhặt bỏ vào thùng rác ngay… đó cũng là một việc để giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ.

Lồng vào các buổi họp phụ huynh trao đổi về tầm quan trọng của việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ ở gia đình. Tập cho trẻ có thói quen biết vệ sinh cơ thể và vệ sinh môi trường.

Tuyên truyền với phụ huynh về việc sử dụng nguyên vật liệu phế thải (Các chai, lọ nhựa, vải vụn, bìa cattong…) phụ huynh cung cấp cho giáo viên để làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc học và chơi của trẻ, còn nhằm giúp cho phụ huynh biết tác dụng của việc bảo vệ môi trường.

Trong điều kiện hiện nay môi trường bị ô nhiễm, việc xây dựng và bảo vệ môi trường để tạo ra môi trường xanh- sạch – đẹp là việc làm rất cần thiết. Đòi hỏi mỗi người đều phải có ý thức và trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ môi trường. Giáo dục bảo vệ môi trường là một quá trình thông qua các hoạt động giáo nhằm giúp cho con người có được những hiểu biết, có thái độ, kỹ năng và hành vi tốt trong việc bảo vệ môi trường.

Bảo vệ môi trường cho trẻ được thực hiện mọi lúc, mọi nơi bằng các hình thức như lồng ghép vào các giờ học, hoạt động ngoài trời, hoạt động góc, tuyên truyền, trò chơi…tạo hứng thú, giúp trẻ tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng mà lại đạt hiệu quả cao…. Mục tiêu của hoạt động này là giúp trẻ nhận biết được môi trường sạch và môi trường bẩn, nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường. Từ đó trẻ có kỹ năng thói quen vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp, nơi công cộng, chăm sóc cây… làm cho môi trường luôn xanh- sạch- đẹp.

Đặc biệt việc bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước có khả năng dự trữ các bon, điều tiết nguồn nước, điều hòa khí hậu, hạn chế lũ lụt, là nơi lắng đọng phù sa, hình thành đất và tham gia tích cực trong vòng tuần hoàn các chất dinh dưỡng của hệ sinh thái. Đất ngập nước cũng là “cái nôi” quan trọng của đa dạng sinh học; các loài sinh vật trên Trái đất sinh sống và sinh sản ở các vùng đất ngập nước. Đa dạng sinh học vùng đất ngập nước góp phần làm sạch nguồn nước, chất ô nhiễm; bảo vệ, giảm thiểu tác động của bão, nhất là các hệ sinh thái rừng ngập mặn, rạn san hô là tấm chắn bảo vệ vùng ven biển.

          Chủ đề “Đất ngập nước là động lực của sự sống - Hãy bảo tồn đất ngập nước” cho Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020. Chủ đề này nhấn mạnh tầm quan trọng của đất ngập nước đối với toàn bộ sự sống trên Trái đất, đồng thời, kêu gọi mọi người chung tay để bảo tồn cho sự nghiệp phát triển bền vững trên hành tinh của chúng ta.