Đánh giá ngoài là bước quan trọng tiếp theo sau tự đánh giá trong quy trình kiểm định chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục. Đánh giá ngoài để tạo cơ sở cho việc ra Quyết định công nhận kết quả kiểm định và mức độ đạt được các chuẩn chất lượng của cơ sở giáo dục.

Ngày   tháng   năm 2019, đoàn đánh giá ngoài gồm các đồng chí lãnh đạo của Sở giáo dục đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại trường Mầm non Phường 2, thông báo và trao đổi kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá và kế hoạch khảo sát của đoàn; hướng dẫn nhà trường chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức.

Ngày 03 tháng 12 năm 2019, đoàn đánh giá ngoài tiến hành khảo sát chính thức đối với nhà trường. Đoàn đã nghiên cứu những tài liệu do nhà trường cung cấp, các thông tin minh chứng, xem xét những vấn đề cần lưu ý; gặp gỡ, trao đổi, phỏng vấn các thành viên của Hội đồng tự đánh giá, phỏng vấn cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ của nhà trường; quan sát các hoạt động giảng dạy trên lớp, khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Sau khi tiến hành khảo sát, đoàn đã thảo luận và thống nhất đánh giá đạt cấp độ 2.