Để thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" nhà trường luôn thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, xây dựng môi trường, đánh giá sự phát triển của trẻ … có sự phối kết hợp chặt chẽ để tuyên truyền với cha mẹ trẻ, cộng đồngxã hội hiểu sâu hơn về ý nghĩa tầm quan trọng của chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

Nhà trường đã tạo môi trường giáo dục và xác định đây là yếu tố quan trọng góp phần tích cực trong các hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Tạo cho trẻ cảm nhận được “đi học là hạnh phúc và mỗi ngày đến trường là một ngày vui”,giúp trẻ thêm yêu trường, mến lớp, gắn bó với ngôi nhà chunglà trường mầm non. Nhà trường đã thiết kế môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn về thể chất và tâm lý cho trẻ. Trẻ thường xuyên được giao tiếp trong mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung quanh - một môi trường vui chơi, học tập thực sự tin cậy, hiệu quả.