Trường Mầm non Phường 2 tham gia hội thi đồ dùng dạy học cấp thị xã năm học 2019 - 2020