Trong những ngày ở nhà do dịch bệnh, cùng với sự phối hợp của giáo viên, phụ huynh đã hướng dẫn trẻ học tập và giữ vệ sinh cơ thể của mình để phòng bệnh.