Để hưởng ứng chuỗi sự kiện quan trọng nêu trên, Trường Mầm non Phường 2 đã thực hiện các nội dung sau:

Chủ đề hưởng ứng, thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng

Chủ đề hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 ở Việt Nam là: “Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và Thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn”.

Thời gian: Trong tháng 4 năm 2022, trọng tâm là từ ngày 19/4/2022 đến hết ngày 26/4/2022.

Các hoạt động chính

Treo băng rôn tuyên truyền tại trường.

Khẩu hiệu tuyên truyền, truyền thông: Đổi mới sáng tạo – Khơi nguồn trí thức.

Nhà trường phổ biến, đăng tải các nội dung về kết quả triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ bằng hình thức phù hợp. Tổ chức tọa đàm trực tiếp trong nhà trường về đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ. Treo băng rôn tuyên truyền nhằm truyền tải rộng rãi thông điệp chung của Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới, Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022.

Biểu dương, động viên, tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho việc thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ.