Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng đam mê đọc sách, hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 được nhà trường tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả và phù hợp với công tác phòng chống dịch Covid -19.

Trường Mầm non Phường 2 đã tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tập trung vào các hoạt động chính sau đây:

Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường. Trong đó, tập trung vào các hình thức như: Tuyên truyền trên Cổng/Trang thông tin điện tử; truyền thông qua mạng xã hội; tổ chức hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; thông qua buổi họp hội đồng sư phạm tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam của nhà trường.

Thông qua bảng tuyên truyền của lớp, nhóm zalo của lớp giáo viên khuyến khích cha mẹ học sinh đồng hành, ủng hộ các phong trào xây dựng thư viện trường học, góc sách lớp học; tổ chức các hoạt động trưng bày sách tại thư viện của trường; xây dựng các góc đọc, thư viện cùng học. Tập huấn nâng cao kỹ năng tìm kiếm thông tin trực tuyến; kỹ năng tiếp nhận và sử dụng tài nguyên thông tin thông qua việc đọc cho cán bộ quản lý, giáo viên.

Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia cuộc thi “Đại sứ văn hoá đọc năm 2022” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Nhà trường phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, kết nối, chia sẻ tài nguyên giáo dục mở đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Nhà trường căn cứ nội dung, thời gian và phạm vi tổ chức theo Kế hoạch số 11/KH-STTTT ngày 25/02/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, khuyến khích cán bộ, giáo viên tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022.