Các con ơi! khi ở nhà do dịch bệnh covid-19 chắc các con rấg buồn vì không gặp bạn bè của mình. bây giờ cô Cẩm Ngọc sẽ hướng dẫn các con 1 thí nghiệm để mình thực hiện khi ở nhà nha